Definitions for "(Ne) Polnoe sobranie sochineniy"
'Collected works'.