Definitions for "Abasha"
mocemul teqstshi shecdomis agmochenis an damatebiti informaciis qonis shemtxvevashi, gtxovt moaxdinot teqstis redaqtireba)