Definitions for "ABM-utvikling"
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum - Norwegian Archive, Library and Museum Authority.