Definitions for "All-In Over the Top"
Keywords:  jning, efter, spelare, pengar, dina
En höjning med alla dina pengar efter att en spelare har höjt.
Keywords:  opponent, chips, raising, bet, your
Raising with all of your chips after an opponents bet.
Raising with all of your chips after an opponent has bet.